راهنمای بخش بلیت های من

راهنمای بخش بلیت های من

در  بخش بلیت های من، شما می توانید کلیه بلیت های خریداری شده از رویدادآن را مشاهده نمایید.این بخش شامل سه قسمت :

  • بلیت های جاری: شامل بلیت های می شود که شما خریداری کرده اید اما زمان رویداد آن فرا نرسیده و یا در حال برگزاری می باشد

 

  • رویدادهای مورد علاقه: شامل رویدادهایی است که شما در منوی همه رویدادهای موجود در صفحه اصلی و یا در صفحه مایش یک رویداد تیک علاقه مندی آن را زده اید.

 

 

 

  • بلیت های گذشته : : شامل بلیت های می شود که شما خریداری کرده اید و زمان رویداد آن به اتمام رسیده است.